T5, 06 / 2020 8:28 sáng | ligo
  • Hỗ trợ NỢ PHÍ dịch vụ du hoc lên đến 50%;
  • Không YÊU CẦU chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
  • Hỗ trợ chứng minh tài chính từ A đến Z;
  • Chỉ đóng tài chính khi có Thư mời nhập học;
  • Không mất bất kỳ khoản chi phí nào nếu không ra được Visa (Công ty chịu mọi phí tổn như phí dịch thuật, xử lý hồ sơ, phí chuyển hồ sơ qua lại giữa Việt Nam – Canada và ngược lại (15-20 triệu đồng) phí dịch vụ chứng minh tài chính (40 – 45 triệu đồng), phí đăng ký (7-8 triệu đồng), lệ phí xin Visa (4-6 triệu đồng) , … Tổng hơn 80 triệu đồng nếu không ra được Visa cho học sinh);
  • Xử lý hồ sơ trực tiếp tại Nghệ An.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN