• Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản. Đơn hàng tháng 7 – 8 / 2019
    2 năm trước ligo 0
    Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản. Đơn hàng tháng 7 – 8 / 2019
    Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế LIGO là đơn vị đầu tiên tại Nghệ An hoạt động theo mô hình 03 Trung tâm liên kết: Trung tâm du học quốc tế, Trung tâm đào tạo, Trung tâm việc làm với đầy đủ pháp nhân (Giấy phép) nhằm hỗ trợ tối đa nhất cho học sinh, người lao động có nguyện vọng ra nước ngoài học tập và làm việc. Trung tâm Tư vấn & Giới thiệu việc làm LIGO được Sở Lao động & thương binh[...]