• TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN – ĐĂNG KÝ LÀ CÓ ĐƠN
    1 năm trước ligo 0
    TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN – ĐĂNG KÝ LÀ CÓ ĐƠN
    💰 Phí đơn hàng: Từ 4.500 đến 6.500 USD; 🎓  Không yêu cầu trình độ tiếng Nhật khi nộp hồ sơ; Có trình độ tiếng là một lợi thế; ✌  Nhiều đơn tiến cử thẳng, bao đậu không qua thi tuyển; ✌  Có chỗ ở Ký túc xã cho học viên ở xa; 🚻 ĐƠN HÀNG TUYỂN GẤP! ⛔ Mã đơn 0042 – KỸ SƯ XÂY DỰNG – Nhân viên chính thức ⚠ Thi tuyển: 06 Nam  – Trúng tuyển: 04 ⚠ Địa điểm làm[...]