• KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG NHẬT N5, N4 VÀ N3 NGÀY 18/11/2019
    1 năm trước ligo 0
    KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG NHẬT N5, N4 VÀ N3 NGÀY 18/11/2019
    Trung tâm Nhật ngữ Ligo là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Ligo được Sở GD&ĐT Nghệ An thẩm định đủ điều kiện và cấp giấy phép đào tạo tiếng Nhật số: 534/QĐ-SGD&ĐT ngày 4/7/2019. Là một trong những đơn vị đầu tiên tại Nghệ An được cấp giấy phép đào tạo tiếng Nhật, chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ và chất lượng đào tạo tốt nhất cho người học. 👉  Học thử miễn[...]