• LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – TTS QUAY LẠI LẦN 2 – ĐĂNG KÝ LÀ CÓ ĐƠN
    1 năm trước ligo 0
    LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH – TTS QUAY LẠI LẦN 2 – ĐĂNG KÝ LÀ CÓ ĐƠN
    CHÚNG TÔI CẦN GẤP‼️ ❌⛔ Đối với TTS đã về nước (Đăng ký là có đơn) ☑️ Nam, Nữ độ tuổi từ 22 đến 32 cho đơn hàng Thực phẩm – Xây dựng ☑️ Đã hoàn thành chương trình thực tập sinh số 2 hoặc số 3. Có đầy đủ giấy tờ khi về nước (Những trường hợp không có giấy tờ liên hệ để được công ty hỗ trợ xin lại từ nghiệp đoàn, công ty tiếp nhận) ☑️  Nội dung công việc: 📂 05 Nam Xây dựng làm việc tại SAITAMA –[...]